Terms and Conditions

Terms and Conditions ข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นนี้ ถือเป็นกฎ กติกาที่กำหนดขึ้นเพื่อให้การเข้าใช้บริการกับทางเว็บ ufabettersum7.com เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งก่อนสมัครสมาชิกเข้ามานั้น คุณจำเป็นต้องอ่านทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อน และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ โดยทางเว็บมีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนเป็นข้อ ๆ ดังต่อไปนี้

Terms and conditions

ข้อบังคับและเงื่อนไข

  1. ผู้ใช้บริการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีขึ้นไป ซึ่งต้องยอมรับและยินยอมข้อบังคับและเงื่อนไขในข้อนี้ก่อนทำการสมัครสมาชิกเข้ามา
  2. ข้อมูลส่วนตัวที่สมาชิกมีการลงทะเบียนไว้ในขั้นตอนของการสมัครสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างดีตาม “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งจะไม่มีการนำออกเผยแพร่สู่ภายนอก หรือแก่บุคคลที่สามก่อนได้รับความยินยอมจากคุณ
  3. ในการเข้าใช้งานกับทางเว็บนั้น สมาชิกทุกท่านต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ และกติกาในการวางเดิมพันให้ดีเสียก่อน ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขนี้อย่างเคร่งครัด
  4. ข้อจำกัดในความรับผิดชอบนั้น ทางเว็บ ufabettersum7.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบ และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการกับเว็บของเรา รวมถึงการยกเลิกสถานะสมาชิกของคุณทันที หากตรวจสอบพบว่ามีการละเมิด หรือฝ่าฝืนข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ซึ่งถ้ามีความผิดพลาด หรือเกิดข้อขัดแย้งไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือว่าคำตัดสินของทางเว็บเป็นที่สิ้นสุด
  5. เมื่อมีการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้นี้ ทางเว็บสามารถดำเนินการได้เลยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  6. ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาข้อมูล , สถิติที่จัดทำขึ้น , ภาพประกอบใด ๆ ก็ตาม รวมไปถึงเครื่องหมายทางการค้าทั้งที่มีการจดทะเบียน และไม่จดทะเบียน ซึ่งปรากฏในเว็บ ufabettersum7.com ให้ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บทั้งหมด ห้ามนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือบุคคลที่สามก่อนได้รับอนุญาตจากทางเว็บ
  7. หากมีคำถาม หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ contact@ufabettersum7.com
  8. ข้อบังคับและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ ถือว่ามีผลทางกฎหมายทันที เมื่อมีการยินยอมและยอมรับ ซึ่งเกิดจากการกระทำใด ๆ ก็ตามกับทางเว็บของเรา และหากมีการละเมิด หรือดำเนินการที่ผิดไปจากข้อบังคับและเงื่อนไขนี้ ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานะบัญชีสมาชิกของคุณ รวมถึงไม่ให้บริการทุกรูปแบบทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สมัครสมาชิก